Privacyverklaring

Speelbos Joure

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Speelbos Joure, Marconiweg 20b, 8501 XM Joure.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Speelbos Joure kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Speelbos Joure, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Speelbos Joure verstrekt.

Bij Speelbos Joure kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Speelbos Joure deze gegevens nodig heeft
Speelbos Joure verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Speelbos Joure je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Speelbos Joure gegevens bewaart
Speelbos Joure bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer):
  tot 2 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:
  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Correspondentie:
  Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Delen met anderen
Speelbos Joure verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Speelbos Joure worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Speelbos Joure gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@speelbosjoure.nl. Speelbos Joure zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL
Speelbos Joure neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Speelbos Joure maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Speelbos Joure verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Speelbos Joure op via info@speelbosjoure.nl.

Contact
https://speelbosjoure.nl is een website van Divites. Speelbos Joure is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Marconiweg 20b, 8501 XM Joure
 • Vestigingsadres: Marconiweg 20b, 8501 XM Joure
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63472058
 • Telefoon: 0513 419505
 • E-mailadres: info@speelbosjoure.nl

Privacyverklaring

Speelbos Joure

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Speelbos Joure, Marconiweg 20b, 8501 XM Joure.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Speelbos Joure kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Speelbos Joure, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Speelbos Joure verstrekt.

Bij Speelbos Joure kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Speelbos Joure deze gegevens nodig heeft
Speelbos Joure verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Speelbos Joure je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Speelbos Joure gegevens bewaart
Speelbos Joure bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer):
  tot 2 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:
  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Correspondentie:
  Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Delen met anderen
Speelbos Joure verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Speelbos Joure worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Speelbos Joure gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@speelbosjoure.nl. Speelbos Joure zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL
Speelbos Joure neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Speelbos Joure maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Speelbos Joure verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Speelbos Joure op via info@speelbosjoure.nl.

Contact
https://speelbosjoure.nl is een website van Divites. Speelbos Joure is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Marconiweg 20b, 8501 XM Joure
 • Vestigingsadres: Marconiweg 20b, 8501 XM Joure
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63472058
 • Telefoon: 0513 419505
 • E-mailadres: info@speelbosjoure.nl